MULADIS

MULADIS, kar amacı gütmeyen çok dilli bir afet yönetimi projesidir.

MULADIS Nedir?

Muladis, çok dilli afet hazırlık eğitimi ve afet sözlüğü projesi kar amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Projenin iki temel amacından biri farklı dillerde temel afet hazırlık eğitimi vererek bireysel farkındalık yaratmak ve afet öncesi risk azaltma çalışmalarına katkı sağlamaktır. Diğer amacı ise afet yönetimi ve müdahalesi alanında çalışan profesyonellerin kullanabileceği çok dilli bir afet sözlüğü geliştirmek ve uluslararası afet yardımlaşmasına destek olmaktır.

Projenin web sayfası, IOS ve Android mobil uygulama temel alt yapısı geliştirilmiş ve daha da geliştirilmeye devam edecektir. Örnek içerik oluşturma aşamasında 3 dilde “Deprem Hazırlık Eğitimi” hazırlanmış ve erişime açılmıştır.  

Projenin gerek afet hazırlık eğitimi gerekse sözlük içeriğinin gönüllü katkıları ile hızla çoğalmasını ve dil çeşitliliğinin artmasını hedefliyoruz.

Çok Dilli Afet Hazırlık Eğitimi

Her coğrafyanın doğal afetler ve türleri ile tanışıklığı farklı olduğundan aslında herkesin doğal afet türlerini iyi bilmesi beklenemez. Bazıları hakkında hiçbir fikrimiz yokken diğerleri toplumsal hafızamızda önemli bir yere sahip olabiliyor. Kimi toplumlar selin ne olduğu çok iyi bilip gerekli önemleri alırken kimileri de depreme hazırlıklıdır. Bir kıtadan başka kıtaya, bir ülkeden başka ülkeye hatta bazen aynı ülke içerisinde bir şehirden diğerine gidildiğinde karşılaşılabilecek doğal afet türleri ve bunların olası etkileri değişkenlik gösterebiliyor.

Herkese internet ve mobil uygulama üzerinden kolayca ulaşabileceği çok dilli bir afet hazırlık eğitimi sunarak toplumsal hafızada yer edinmemiş ve belki bu nedenle o dildeki literatüre hiç veya az girmiş doğal afet türlerini anlatmak istedik.  

Türkiye’de afet risklerinin azaltılması çalışmaları başta AFAD olmak üzere pek çok koldan yürüyor. Ancak her birey kendi yaşam koşulları içerisinde kendi hazırlıklarını yapmalı ve riskleri azaltmalıdır.

Doğal afetler, adı üzerinde “doğal” olaylardır. Onlardan korkmak ve korkudan ötürü yok sayıp hazırlıksız yakalanmak yapılabilecek en yanlış şeydir. Ne olduklarını anlayıp gerekli önlemleri almak gerekiyor. Aslında hepsi bu.

Çok Dilli Afet Sözlüğü

Geliştirmekte olduğumuz çok dilli afet sözlüğünün afet yönetimi ve özellikle afet müdahalesi alanında çalışan profesyonellerin ihtiyacını karşılamasını arzu ediyoruz. Afet müdahalesi son derece karmaşık ve zorlu bir alan. Özellikle uluslararası afet yardımlaşması gerektiren büyük çaplı afet olaylarında hızlı ve etkili iletişim hayati önem taşıyor.

Bu nedenle sözlüğün içeriğini, öncelikle sahada görev alan arama kurtarma personeli, medikal kurtarma personeli ve insani yardım kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre oluşturmaya başladık. Kaynak dil, hedef dil seçimi yapıldıktan sonra kelimenin yazılı ve sesletilmiş hali bulunuyor. Ancak bununla kalmayıp varsa BM OCHA ikonu yoksa başka bir görsel ile desteklenmiş durumda. Sahada çalışırken gerek diğer profesyoneller ile iletişim gerekse yerel halk ile iletişim için kullanılabilecek.

Şöyle bir örnek verelim: Yaralı bir kadına müdahale ederken karnını gösterdi. Genellikle akla gelebilecek iki şey vardır. Kadın karnında ağrı olduğunu veya hamile olduğunu anlatmaya çalışıyor olabilir. Taşınabilir aygıt üzerinden online veya offline çalışabilen sözlükte “hamile” kelimesini aratılıp yaralıya gösterebilir. Böylece hamile olup olmadığını anlamak ve ona göre müdahale etmek mümkün olacaktır. Yaralı kadın görme engelli ise sesletilmiş halini, işitme engelli ise görseli göstererek iletişim kurmak da mümkün.